fbpx
728 x 90

Управління краплинним поливом ягідних насаджень

Управління краплинним поливом ягідних насаджень

В умовах глобальної зміни клімату кожна крапля води стає на вагу золота, тому необхідно точно знати, коли та скільки води потребують ваші рослини, щоб вони здатні були забезпечити вас найвищим урожаєм

Сьогодні агрогосподарі садівничого бізнесу розуміють важливість раціонального використання дорогоцінної води для поливу багаторічних насаджень. Окрім економічної ефективності, це є турботою про майбутні людські покоління, оскільки вода – це головне багатство нашої планети.

Максимальний ефект від зрошення значно залежить від прийняття правильного рішення щодо проведення чергового поливу відповідною нормою води, яку визначають з урахуванням біологічних особливостей сортів ягідних культур, агромеліоративного стану, кліматичних і погодних умов зрошуваної ділянки, якості поливної води. Час поливу встановлюють безпосередньо у процесі вегетації рослин. У практиці зрошуваного землеробства терміни чергових поливів сільськогосподарських культур визначають, зазвичай, за даними динаміки фактичних вологозапасів кореневого шару ґрунту рослин.

Діагностувати кількість вологи у ґрунті можливо тензіометрами, електронними вологомірами, інтернет-станціями моніторингу вологості ґрунту, станціями вологості ґрунту на базі online-метеостанцій. В основу їхнього вимірювання покладено непрямі методи – визначення параметрів (тензіометричного тиску, діелектричної проникності ґрунту), що перебувають у тісному кореляційному зв’язку з вологістю ґрунту.

Вчасно і в достатній мірі забезпечені вологою рослини: щедрий і якісний урожай

Вчасно і в достатній мірі забезпечені вологою рослини: щедрий і якісний урожай

В Україні тензіометри та екстрактори ґрунтового розчину (для оперативного вилучення ґрунтового розчину безпосередньо з кореневої зони рослин) серійно виготовляє компанія «Акватек» (https://aquatec.com.ua). Вона представляє й інші вологоміри ґрунту українського виробництва. Метою компанії «Акватек» є забезпечення агровиробників сучасним обладнанням для контролювання і регулювання вологості ґрунту, концентрації елементів живлення, показників рН, ЕС, TDS у ґрунтовому розчині, погодних показників досліджуваної ділянки: температури повітря, кількості опадів, напрямку і швидкості вітру, відносної вологості повітря, атмосферного тиску тощо на заміну дороговартісного закордонного обладнання. Компанія «Акватек» проводить консультування щодо встановлення і використання приладів, надає гарантійне та сервісне обслуговування, послуги з визначення більшості водно-фізичних показників ґрунту, залежності тензіометричного тиску від вологості ґрунту досліджуваної ділянки в польових та лабораторних умовах. Вологоміри ґрунту від компанії «Акватек» використовують у сільськогосподарських наукових дослідженнях.

Тензіометри «Акватек» – вимірювачі ґрунтового тензіометричного тиску як еквівалента потенціалу ґрунтової вологи – енергетичного показника, що визначає стан, умови руху вологи в системі «ґрунт – рослина – приземний шар атмосфери».

UP_photo_03

Тензіометри Акватек (зліва направо): модель Т, модель ТМ, модель ТS

Такі прилади забезпечують точність і достовірність під час вивчення зон зволоження ґрунту, управління режимом зрошення. Тензіометри для вимірювання тензіометричного тиску забезпечують оперативність під час визначеня термінів поливу на невеликих площах зрошення, коли міжполивний період ягідних насаджень становить 1-3 дні. В інших модифікаціях тензіометрів існує можливість автоматизованого управління зрошуванням, що зменшує затрати праці.

Водночас тензіометри — технічно нескладні, динамічні і доступні для виробничого використання прилади, принцип їх роботи подібний роботі кореня рослини. Завдяки таким властивостям вони найбільш поширені в ягідниках на різних типах ґрунту і субстраті, на відкритих і закритих ділянках.

Тензіометри «Акватек» іригаційні мають відповідне марковання: Т30, ТМ10 (міні), ТS40 (науковий) – тензіометри з робочою глибиною встановлення в ґрунті 30, 10, 40 см відповідно – відстань від поверхні ґрунту до центра керамічного зонду приладу. Моделі Т і ТS виготовляють завдовжки від 30 до 100 см через 10 см. Тензіометри моделі ТМ – від 10 до 50 см через 5 см.

Інтервал тиску, в якому можуть працювати тензіометри «Акватек», становить від 0 до -0,75-0,80 бар (від 0 до -75-80 кПа), що відповідає вологості ґрунту від ПВ до 65-70 % НВ об’єму (ПВ і НВ – повна і найменша вологомісткість ґрунту). Клас точності 1,7 (±1,7 % макс.) для моделей Т, ТМ, і клас точності 1,0 для ТS.

Тензіометри у насадженнях салату в захищеному ґрунті

Тензіометри у насадженнях салату в захищеному ґрунті

Принцип дії тензіометрів заснований на властивості мікропористого керамічного зонда пропускати вологу і не пропускати повітря. Мікропористий керамічний зонд виготовлений з високоякісних інертних матеріалів, надійність якого забезпечується системою контролю якості компанії «Акватек».

Коли стінки зонда, пори якого насичені водою, взаємодіють з ненасиченим ґрунтом, вода під дією капілярно-сорбційних сил переміщується до ґрунту. Цей процес спрямований на встановлення рівноваги між потенціалами води у приладі і вологи у ґрунті. За збільшення вмісту вологи у ґрунті (атмосферні опади, поливи) волога з ґрунту навпаки надходить до тензіометра. Водночас стрілка вакуумметра пересувається у напрямку «0».

Електронні вологоміри, інтернет-станції моніторингу вологості ґрунту, станції вологості ґрунту на базі online-метеостанцій визначають вологість методом вимірювання, що ґрунтується на залежності діелектричних властивостей ґрунту від його вологості. Збільшення діелектричної провідності у відповідному шарі ґрунту вказує на збільшення вмісту вологи в ньому. Точність вимірювання дорівнює ±1-3 %. Вміст об’ємної вологи у водонасиченому ґрунті становить у середньому 17-41 % залежно від типу ґрунту.

Вимірювання діелектричної постійної ґрунту відбувається на високій частоті і практично не залежить від засоленості, кислотності, будови ґрунту. Це дозволяє використовувати прилади на ґрунтах різного типу без додаткового калібрування.

Продукція компанії «Акватек»

Продукція компанії «Акватек»

Вологомір ґрунту MM201 призначений для точного і оперативного вимірювання відносного об’ємного вмісту вологи (%) з сенсором SMS-10 або відносного об’ємного вмісту вологи і температури (оС) з сенсором SMТS-10 у різних типах ґрунту та гідропонного субстрату (мінеральній ваті). Сенсор вологості ґрунту SMS-10 – складова вологоміру, є повним функціональним аналогом Soil Moisture Sensor EC-5 (Decagon Devices), який використовують в online-метеостанціях iMetos. Один індикаторний блок вологоміру може обслуговувати велику кількість стаціонарно встановлених сенсорів, що робить його зручним на великій кількості поливних ділянок. Живлення вологоміра забезпечується двома батареями АА 2,0…3,2 В.

Вимірювач вологості ґрунту МГ-44 також призначений для оперативного визначення відносної об’ємної вологості ґрунту (%) за допомогою чутливого радіочастотного зонда. МГ-44 складається з індикаторного блока і переносного зонда довжиною 6 або 50 см. Таким вимірювачем проводять моніторинг вологості ґрунту у визначених місцях (точках) на великих площах. Живлення вологоміра забезпечується однією батареєю типу Крона 9 B.

В інтернет-станціях моніторингу вологості ґрунту існує можливість встановити декілька датчиків (сенсорів) на відповідних відстанях від точки водоподачі і глибинах ґрунтового профілю. Кожен сенсор вимірює відносну об’ємну вологість ґрунту у відсотках у зоні дії до 2 см. Використовують електронні технології вимірювання і передачі інформації, завдяки яким дистанційно на радіочастоті зчитуються показання датчиків до базового контролера і передаються мобільним зв’язком у мережі GSM/3G через заданий інтервал часу на інтернет-сервер.

UP_photo_06

Графіки для визначення ширини смуги зволоження за заданою глибиною зволоження для ґрунтів з різними значеннями НВ

Дані запам’ятовуються і надаються авторизованим користувачам – операторам систем зрошування у вигляді графіків і таблиць. Зрошуванням управляють як на основі заданих рівнів передполивної вологості ґрунту через автоматичні повідомлення операторам системи зрошування, так і в автоматичному режимі через програматори та інші виконавчі механізми.

Робоча відстань бездротових датчиків становить до 3 км. Зчитування, відображення та зберігання інформації в системі забезпечується до 5 років.

Для діагностування строків поливу важливе значення має місце і глибина встановлення вологомірів на площі зрошення Місце встановлення залежить від ґрунтових умов, конструкції системи краплинного зрошення ділянки, техніки та організації поливу. Глибина зволоження кореневого шару ґрунту змінюється протягом вегетації та з віком ягідних культур. Інтервали глибини контролювання вологості ґрунту залежать від виду та віку ягідних культур.

Вологомір ґрунту MM201: 1 – індикаторний блок, 2 – сенсори SMS-10 або SMТS-10

Вологомір ґрунту MM201: 1 – індикаторний блок, 2 – сенсори SMS-10 або SMТS-10

У рік садіння насаджень вимірювачі вологості ґрунту встановлюють в інтервалі глибини 5-25 см. Для насаджень віком понад один рік, після проникнення фізіологічно активного коріння в глибші шари, встановлюють додаткові сенсори на глибині 10-35 см. Вологоміри ґрунту встановлюють під 2-3 представницькими рослинами основного сорту на відстані 10-20 см від рослини у вісі ряду між краплинними водовипусками на площі одночасного поливу (поливного модуля).

UP_photo_08

Вологомір ґрунту МГ-44 (зліва): 1 – індикаторний блок, 2 – зонд довжиною 6 см, 3 – зонд довжиною 50 см та Інтернет-станція моніторингу вологості ґрунту

За краплинного зрошення ягідних культур кореневий шар ґрунту зволожують у вигляді суцільної смуги вздовж ряду рослин, глибину якої встановлюють з урахуванням виду культури, її віку та схеми садіння. Водночас ширина зони зволоження формується залежно від глибини зволоження та водно-фізичних властивостей ґрунту.

Вологість у кореневому шарі ґрунту ягідних насаджень контролюють в оптимальному діапазоні протягом всієї вегетації. Верхнім значенням його є НВ, а нижнім — рівень передполивної вологості ґрунту (РПВҐ). Поливи призначають за показаннями вологомірів за зниження вологості до РПВҐ. Останній змінюється залежно від фази розвитку ягідної культури.

РПВҐ ягідних культур коливається від 65-70 % НВ у післязбиральний період культивування суниці — до 80-85 % НВ в період утворення ягід – збирання врожаю чорниці. Найбільшу потребу у воді спостерігають під час квітнення та на початку достигання ягід.

Фрагмент режиму краплинного зрошення малини 4-го року вегетації; продуктивні опади, об'ємна вологість ґрунту

Фрагмент режиму краплинного зрошення малини 4-го року вегетації; продуктивні опади, об’ємна вологість ґрунту

Високу ефективність систем зрошення ягідних культур можна забезпечити за умови їх оснащення вологомірами та екстракторами ґрунтового розчину. Сучасні вологоміри ґрунту від компанії «Акватек» застосовують в ягідних насадженнях, висаджених у відкритому і захищеному ґрунті в теплицях, для всіх сортів ягідних культур; у різних типах ґрунту від субстратів і піщаних до важкосуглинкових. Вологоміри ґрунту забезпечують оперативність, точність, достовірність під час управління режимом краплинного зрошення. Вони дають можливість формувати вологоспоживання ягідних культур на рівні потенційно можливого і створювати найкращі умови для отримання високої врожайності, і, як наслідок, — вищого прибутку! Інтернет-станції моніторингу вологості ґрунту дають можливість автоматизувати виробничі процеси, зменшити затрати часу для оброблення інформації, оптимізувати і зменшити витрати.

Олександр Павелківський, Ольга Павелківська, канд. с-г. наук,
компанія «Акватек»
aquatec.ua@gmail.com
Profihort
ADMINISTRATOR
PROFILE

Радимо також прочитати

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Останні новини

Найбільш коментарів